اگر شما هم علاقمند به تلاش برای صلح  هستید،

اگر شما هم متوجه برداشت اشتباه جهان از اسلام شدید،

به پیام آزادی بپیوندید،

ما مشتاق دیدار شما هستیم…

پیش ثبت نام