در جهانی مملو از ظلم، سخن از “صلح”، لبخندی تمسخر آمیز بر لبان دوست دارانش می اندازد…

اما #هدف، هر قدر دست نیافتنی تر عزم ما نیز جزم تر…

چرا که فرمود حتی اگر در ثریا باشد، این قوم به آن دست خواهند یافت…

پس سخن از صلح نگفتیم که نگویند نیست، گفتیم:

“در جست و جوی صلح”

و این شعار گروه جوانانی شد که در بهمن سنه 93 شمسی دست به دست هم دادند و نام “پیام آزادی” را برگزیدند

تا بگویند می توان با رساندن #پیام اسلام ناب محمدی، تفکرات دستکاری شده ی کنونی از اسلام را از میان برداشت…. و از این طریق به موجبات صلح -که به دستان مصلح واقعی محقق خواهد شد- دست یافت ان شاالله…

اگر می خواهید بیشتردرباره پیام آزادی بدانید به شبکه های اجتماعی پیام آزادی مراجعه کنید…

همیشه در صلح باشید…

#پیام_آزادی
#در_جست_و_جوی_صلح
#صلح
#مصلح_جهانی